Tác giả :


Tuần 16: 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ 2 (05/12)

 

 

 

 

Thứ 3 (06/12)

8h00 Tham dự họp giao ban tháng 11
Thầy Hồng Phòng họp 1

14h00

Tham dự Hội nghị CNVC Viện SPKT 

Thầy Hồng

Viện SPKT

Thứ 4 (07/12)

8h30

Hội nghị CNVC trường THKTTH

Toàn thể CBVC trường THKTTH

 Phòng họp THKTTH

Thứ 5 (08/12)


Tham dự Hội thảo

Thầy Hồng

Đại học Sư phạm Hà Nội

Thứ 6 (09/12)

 

Tham dự Hội thảo

Thầy Hồng

Đại học Sư phạm Hà Nội

Thứ 7 (10/12)


Tham dự Hội thảo

Thầy Hồng

Đại học Sư phạm Hà Nội

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright© 2013, Trường Trung học Kỹ thuật Thực hành, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Địa chỉ: 484A, Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 09, TP.HCM
Điện thoại: 08.38962867 - 08.38967273 - Fax: 08.37360665
Email: thktth@hcmute.edu.vn - Facebook: www.facebook.com/THKTTH.SPKT

Truy cập tháng: 31,435

Tổng truy cập:370,248