Tác giả :

THÔNG BÁO
V/v TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC
NĂM HỌC 2014 - 2015
                 Kính gửi : - Trưởng các đơn vị
                                  - Chủ tịch các công đoàn bộ phận

- Căn cứ thông tư liên tịch số 09 ngày 04 tháng 12 năm 1998 giữa Ban tổ chức cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Căn cứ hướng dẫn của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức  (CB -VC) hàng năm.
- Trên tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu phối hợp với Ban thường vụ Công đoàn trường thống nhất kế hoạch tiến hành Hội nghị CBVC hằng năm như sau:
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Copyright© 2013, Trường Trung học Kỹ thuật Thực hành, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Địa chỉ: 484A, Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 09, TP.HCM
Điện thoại: 08.38962867 - 08.38967273 - Fax: 08.37360665
Email: thktth@hcmute.edu.vn - Facebook: www.facebook.com/THKTTH.SPKT

Truy cập tháng: 32,072

Tổng truy cập:370,885