• QUAN HỆ VỚI DOANH NGHIỆP 


    Trường Trung học Kỹ thuật Thực hành có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, và Bình Dương. Các lĩnh vực hợp tác giữa Trường với doanh nghiệp bao gồm:

             1. Chuyển giao công nghệ và hợp tác sản xuất

             2. Trao đổi nhu cầu nhân lực và phát triển chương trình đào tạo

             3. Hỗ trợ học tập và tạo cơ hội việc làm cho người học

    Thông qua các quan hệ hợp tác này, nhà trường luôn chủ động trong phát triển chương trình đào tạo linh hoạt, phù hợp với đặc điểm sản xuất của từng doanh nghiệp và đáp ứng xã hội, qua đó chất lượng đào tạo không ngừng được nâng cao


Copyright© 2013, Trường Trung học Kỹ thuật Thực hành, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Địa chỉ: 484A, Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 09, TP.HCM
Điện thoại: 08.38962867 - 08.38967273 - Fax: 08.37360665
Di động: 0939926422
Email: thktth@hcmute.edu.vn - Facebook: www.facebook.com/THKTTH.SPKT

Truy cập tháng: 67,070

Tổng truy cập:610,536